Blog

Welke premies en subsidies voor ventilatie zijn er in 2021?

premies ventilatie
Ventilatie

Welke premies en subsidies voor ventilatie zijn er in 2021?

Een ventilatiesysteem is vaak een serieuze investering. Daarom voorzien de verschillende overheden in enkele financiële steunmaatregelen. In dit artikel geven we u graag een overzicht van de actuele premies en subsidies voor ventilatie.

1. Gemeentelijke premies voor ventilatiesystemen

In sommige gemeenten en steden krijg je een premies voor het plaatsen van ventilatiesystemen. Dat is niet in alle gemeenten het geval en elke stad of gemeente koppelt er eigen voorwaarden en subsidiebedragen aan. We kunnen hier helaas niet voor alle Vlaamse gemeenten kijken. Maar informeer u dus zeker bij het gemeentebestuur bij uw woonplaats  of er al dan niet een premie is voor ventilatie en wat de precieze voorwaarden zijn.

2. Verlaagd btw-tarief van 6% voor ventilatie

Laat u vaste ventilatoren of een luchtververser in de badkamer plaatsen? Dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een verlaagd btw-tarief van 6%.

De volgende voorwaarden moeten voldaan zijn voor een lager btw-tarief:

 • De woning waarin de ventilatie wordt geplaatst is ouder dan 10 jaar.
 • De woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een klein deel ervan wordt beroepsmatig gebruikt.
 • De uit te voeren werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker gefactureerd.
 • De levering en plaatsing van de ventilatie gebeuren allebei door dezelfde aannemer.

Om aanspraak te kunnen maken op het verlaagd btw-tarief moet u de werken dus laten uitvoeren door een erkend aannemer.

3. Energielening

De energielening is een steunmaatregel van de Vlaamse overheid voor wie energiebesparende maatregelen neemt in de woning. De energielening wordt geregeld via de Energiehuizen die ook beslissen over de toekenning ervan.

Op het vlak van ventilatie komt u in aanmerking voor de Energielening wanneer u een ventilatiesysteem C of ventilatiesysteem D laat plaatsen. Lees meer over de soorten ventilatiesystemen.

In 2019 kunnen enkel de prioritaire doelgroepen en rechtspersonen aanspraak maken op een energielening.
Vanaf 2020 is de energielening er enkel nog voor de prioritaire doelgroepen:

 • Mensen die recht hebben op een verhoogde vergoeding van het ziekenfonds.
 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan € 18.363,39, verhoogd met € 3.399,56 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.
 • Personen in schuldbemiddeling die ook de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen in OCMW-begeleiding voor de betaling van hun facturen voor gas en elektriciteit.
 • Beschermde afnemers.
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen < of = € 30.060.
 • Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Voorwaarden van de energielening:

 • Prioritaire doelgroepen lenen aan 0% intrest
 • Terugbetaling op 10 jaar. 
 • Maximum € 15.000 lenen
 • Het bedrag in max. 4 schijven opnemen.

4. Totaalrenovatiebonus

Ventilatie laten plaatsen komt ook in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus van de netbeheerder. Er is geen aparte premie voorzien voor louter het plaatsen van ventilatie, maar het telt wel wanneer u het combineert met minstens 2 andere premies van de netbeheerder.

Hoe krijgt u de Totaalrenovatiebonus?

Om hiervoor in aanmerking te komen moet u binnen de 5 jaar, minstens 3 premies van de netbeheerder aanvragen en aan de voorwaarden voldoen. Of u moet dus minstens 2 premies gaan combineren met de installatie van een ventilatiesysteem. Dan krijgt u bovenop de premies die u al ontving voor de aparte werken nog een extra bonus.

Minstens 3 van deze premies van de netbeheerder moeten binnen de 5 jaar zijn aangevraagd en goedgekeurd:

 • Premie van de netbeheerder voor dak- of zoldervloerisolatie
 • Premie van de netbeheerder voor muurisolatie (langs buiten of binnen) en/of spouwmuurisolatie
 • Premie van de netbeheerder voor kelderisolatie of vloerisolatie
 • Premie van de netbeheerder voor nieuwe beglazing
 • Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler
 • Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp
 • Plaatsing van een ventilatiesysteem (geen aparte premie voor)

Hoeveel premie krijgt u met de Totaalrenovatiebonus?

Hoeveel u krijgt hangt af van hoeveel energiebesparende maatregelen u heeft genomen.
Dit zijn de richtbedragen voor de bonus van een normale eensgezinswoning:

 • € 1.250 voor 3 energiebesparende maatregelen
 • € 1.750 voor 4 energiebesparende maatregelen
 • € 2.750 euro voor 5 energiebesparende maatregelen
 • € 3.750 euro voor 6 energiebesparende maatregelen
 • € 4.750 euro voor 7 energiebesparende maatregelen

Voorwaarden voor de totaalrenovatiebonus of de premies van de netbeheerder

 • Het moet gaan om een woning, wooneenheid of woongebouw dat voor 31 december 2005 aangesloten is op het elektriciteitsnet of waarvan de bouwaanvraag ten laatste op 31 december 2005 werd aangevraagd.
 • De eindfactuur van uw eerste investering heeft een datum vanaf 1 januari 2017.
 • De voorwaarden voor de premies voor de aparte werken blijven ook geldig.
 • Alle investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een termijn van 5 jaar.

5. Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties (IER)

Wanneer u een ingrijpende energetische renovatie laat uitvoeren, krijgt u een korting op de onroerende voorheffing.

Wat zijn ingrijpende energetische renovaties?

 • De technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren in de woning zijn volledig vervangen. Hier valt ventilatie dus onder.
 • Minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil van het gebouw is (na)geïsoleerd.

Hoeveel bedraagt uw korting?

De korting op de onroerende voorheffing geldt voor 5 jaar. De korting wordt toegekend op basis van het E-peil en daar gelden volgende kortingspercentages:

 • 50% wanneer u na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt.
 • 100% wanneer u na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt.

Voorwaarden voor IER

 • U heeft een omgevingsvergunning of een melding van uw renovatie ingediend bij uw gemeente.
 • Het toegekende E-peil heeft betrekking op het volledige gebouw of de volledige woning.
 • U hoeft als eigenaar niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw.
 • De korting wordt dus ook toegekend voor tweede verblijven.

Meer over ventilatie

Welke ventilatie bij renovatie?
Wat is de beste ventilatie voor nieuwbouw?
Wat is stille ventilatie?
Afzuiging in de badkamer plaatsen? Alles over badkamerventilatie
Wat is decentrale ventilatie?

Vochtprobleem in huis? Vraag uw gratis diagnose aan.

Onze vochtadviseur contacteert u.
U ontvangt gratis professioneel advies.

  EigenaarHuurder